Новини

Кандидатствайте за Акселератора на проект „Информиране, ангажиране, успех!“

Кандидатствайте за Акселератора на проект „Информиране, ангажиране, успех!“

Ако се чудите как да организирате успешна дарителска кампания, попаднали сте на правилното място! Фондация BCause ви кани да кандидатствате за участие в първия Акселератор на проект „Информиране, ангажиране, успех!“. Той е посветен на Щедрия вторник, а срокът за кандидатстване е 4 ноември 2021.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ

Accelerator 1920x1005Какво е Акселераторът?

Акселераторът е двудневно практическо обучение, основано на 25 години опит в дарителски кампании. С помощ от Фондация BCause и външни експерти одобрените организации ще преминат през всички елементи на планиране на успешна кампания.

Акселераторът е предназначен за организации с много ентусиазъм и желание, но с ограничени възможности да направят кампании сами.

След обучението организациите ще получат: 

  • Индивидуални консултации от екипа и външни ментори за планиране, комуникация и визуално оформление за всяка кампания
  • Включване в Платформата.bg и DMS 17777
  • Фонд за платена реклама във фейсбук

Какво е #ЩедриятВторник?

Акселераторът е посветен на празника #GivingTuesday или #ЩедриятВторник.

#ЩедриятВторник е денят, в който даряваме и празнуваме щедростта. На този ден, в повече от 100 държави по целия свят, хората даряват на благотворителни организации и каузи.

През 2021 година денят е 30 ноември.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ

За кого е подходящ Акселераторът?

  • Организации с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ
  • Организации, работещи в цялата страна и с различни полета на дейност
  • Организации, които нямат достатъчно ресурси, но имат мотивация за надграждане на опита си с дарителски кампании
  • Хора, които имат някакъв опит в набирането на средства, но искат да учат още
  • Фондонабирачи в съвсем начален етап, такива, които се страхуват или притесняват от търсенето на пари за благотворителност

  Тук ще намерите онлайн ВЪПРОСНИК за самооценка на готовността за набиране на средства.

Webinar 1920x1005 fbevent1Календар на Акселератора

Краен срок за кандидатстване: 4 ноември 2021
Обявяване на одобрените: 9 ноември 2021
Обучение онлайн: 11-12 ноември 2021
Индивидуални консултации : 14 – 30 ноември 2021
Провеждане на кампаниите: 25 ноември – до края на 2021 г.

Повече информация може да намерите на страницата на проекта.

Ако имате въпроси - включете се в уебинара на 20 октомври. Участието е безплатно и става след задължителна регистрация. Регистрираните участници ще получат линк към Zoom.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА УЕБИНАРА

Можете да следите развитието на програмата в страницата ни във фейсбук.

Проектът „Информиране, ангажиране, успех!“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Информиране, ангажиране, успех!“ е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

 

active logoТази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фондация BCause и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“
www.activecitizensfund.bg

Search