Новини

Да подкрепим Линията в помощ на зависимите и техните семейства

Да подкрепим Линията в помощ на зависимите и техните семейства

Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта (НИЛНАХ или Линията) е първата и единствена по рода си служба в България. Създадена е от Сдружение „АРЗ Солидарност“.

Линията предоставя на цялото общество обширна и достоверна информация и консултация относно видовете психоактивни вещества, ефектите и рисковете от употребата на наркотици и алкохол, проблемната игра на хазарт, зависимостите и методите за тяхното лечение, местата за помощ в страната, както и насоки за родители, близки и учители.

Solidarnost 2

Услугите на Линията са безплатни и анонимни през следните канали:

  • телефонна линия за помощ: 0888 99 18 66 (от понеделник до петък, от 10.00 до 17.00 ч.);
  • онлайн чат консултации (от понеделник до петък, от 10.00 до 17.00 ч.);
  • консултации по електронна поща;
  • информационен портал: https://www.drugsinfo-bg.org/

Средно на месец за Линията са необходими около 2500 лв., което включва трима консултанти с доказан опит в работата с употребяващи и зависими, наем, режийни, техническа поддръжка на компютри и телефонна централа, консумативи.

Благодарение на работата на специалистите в Линията, от 2008 година насам над 1000 души от цяла България, както и българи, живеещи в чужбина, всяка година получават безплатна, анонимна експертна консултация, а над 200 000 получават съвети и полезна информация чрез онлайн портала. Дейността ѝ не носи приходи или печалби и не получава подкрепа от държавния или общинския бюджет.

Екипът на Асоциация „Солидарност“ се обръща с апел към всички: хора, които познават проблемите на борещите се със зависимости, както и онези, които чувстват каузата близка до сърцето си, да дарят за единствената Линия в помощ на зависимите и техните семейства.

Подкрепети ги с дарение в ПЛАТФОРМАТА.бг

Или на 17 777, като изпратите SMS със съдържание DMS HELPLINE, както и на сайта на DMS.

*В периода 2008-2010 г. Линията е финансирана от проект по Програма МАТРА, а от 2011 г. до 2020 г. се финансира от чуждестранни донори и европейски проекти. Българската държава чрез Националната стратегия за борба с наркотиците 2009-2013 отпуска частично финансиране само за телефонната линия за два периода от по 6 месеца през 2011 и 2012 г.


Сдружение „АРЗ Солидарност“  е част от Акселератора #ЩедриятВторник 2020, чрез който Фондация BCause подкрепя активни организации в усилието им да набират дарения за своята благотворителна дейност.

Search