Новини

Белошипата ветрушка – малкото соколче в помощ на хората

Белошипата ветрушка – малкото соколче в помощ на хората

Дейностите на "Зелени Балкани" за завръщането на белошипата ветрушка (вид сокол) доведоха до възстановяването на вида у нас. Това бе плод на петгодишен труд на екипа и доброволците ни. Сега, ние, ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖИМ да я опазваме и да подпомагаме създаването на нови нейни местообитания извън Сакар, където видът вече трайно се завърна. Реинтродукцията на това полезно дребно соколче е първата подобна дейност у нас и постави началото на едно отделно звено в природозащитата, което вече няколко години се прилага с добър успех и за други видове.

Защо да помогнем на белошипата ветрушка да се завърне?

beloshipata 2

Защото е полезна! Тази дребна птичка е помощник на хората в борбата с неприятелите в селското стопанство, защото храната ѝ е изцяло насекоми и дребни гризачи - скакалци, щурци, мишки...

Защото с нея е по-евтино и по-здравословно! Там, където живее белошипата ветрушка, селскостопанските производители отделят по-малко средства за  препарати против неприятелите, използва се по-малко химия в земеделието и храната е по-чиста.

Защото е справедливо! Белошипата ветрушка е изчезнала от България заради човека и нека пак ние, хората, я върнем.

За да ни има и нас! Време е да спрем да ставаме причина за изчезването на видове, защото накрая ще станем причина и за изчезването на собствения си вид.

Със средствата, събрани от кампанията ще отглеждаме родителското ято ветрушки в Спасителния център за диви животни, ще изработим къщички за гнездене и ще ги транспортираме и монтираме на предварително избрани за това места в България.

Да продължим да се грижим заедно за тази толкова важна птица в ПЛАТФОРМАТА.бг

Или да изпратим SMS с текст DMS SOKOL на 17777. Можем да дарим и онлайн на DMSbg.com

beloshipata 3

 

"Зелени Балкани" е част от Акселератора #ЩедриятВторник 2020, чрез който Фондация BCause подкрепя активни организации в усилието им да набират дарения за своята благотворителна дейност.

Search