BCause

За Фондация BCause

BCause logoФондация BCause е експертна организация, признат лидер с над 20 годишен опит на национално и международно ниво (от 1995 г.). Ние насърчаваме хора, организации и общности да преобразяват живота, като развиваме дарителството и социалните инвестиции.

Предлагаме на хората и компаниите избор от значими за тях каузи, сигурност и лесни начини за даряване (на пари, време и труд) и удовлетворение от ползите за обществото. Насочваме дарителски ресурси и допринасяме за финансовото и организационно укрепване на гражданските организации и публични институции като училища, библиотеки и музеи. Популяризираме и подкрепяме дарителски каузи. Подпомагаме дарители и социални предприемачи с индивидуализирани услуги с висока добавена стойност. Влияем на политиките и културата в областта на дарителството и социалните инвестиции чрез изследвания, консултации за правителството и специални комуникационни проекти.

От 2014 г. към Фондация BCause работи Център за предприемачество и обучения "Ринкър", създаден да насърчава образованието, ученето през целия живот и да подпомага предприемачеството и развитието на бизнеса в България.

Фондация BCause е член или асоцииран член на CAF Global Alliance, Transnational Giving Europe, Еuclid Nework, Global Social Enterprise Network. В България BCause е член-учредител на Български дарителски форум, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Форум „Социални предприятия в България" и член на Американската търговска камара в България, Български форум на бизнес лидерите и Форум „Гражданско участие”.

ЕИК номер в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – 121029426. Вижте актуалното състояние в регистъра тук.

www.bcause.bg

Search